วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะค่า – 160903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองมะค่า

ภาษาไทย : ต. หนองมะค่า  อ. โคกเจริญ จ. ลพบุรี

English : Nong Makha ,Khok Charoen, Lop Buri

รหัส ตำบล : 160903

รหัส อำเภอ : 1609

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.515

ลองติจูด : 100.839

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.515,100.839,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/