วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองภัยศูนย์ – 390102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองภัยศูนย์

ภาษาไทย : ต. หนองภัยศูนย์  อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Phai Sun ,Mueang Nong Bua Lam Phu, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390102

รหัส อำเภอ : 3901

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.263

ลองติจูด : 102.395

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.263,102.395,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/