วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองพอก – 450524

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองพอก

ภาษาไทย : ต. หนองพอก  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Phok ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450524

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.099

ลองติจูด : 103.767

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.099,103.767,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/