วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองพลวง – 301307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองพลวง

ภาษาไทย : ต. หนองพลวง  อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

English : Nong Phluang ,Prathai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301307

รหัส อำเภอ : 3013

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.583

ลองติจูด : 102.707

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.583,102.707,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/