วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองพลวง – 300607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองพลวง

ภาษาไทย : ต. หนองพลวง  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Nong Phluang ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300607

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.070

ลองติจูด : 102.424

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.070,102.424,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/