วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ – 450402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ

ภาษาไทย : ต. หนองผือ  อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Phue ,Chaturaphak Phiman, Roi Et

รหัส ตำบล : 450402

รหัส อำเภอ : 4504

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.836

ลองติจูด : 103.514

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.836,103.514,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/