วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ – 420802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ

ภาษาไทย : ต. หนองผือ  อ. ท่าลี่ จ. เลย

English : Nong Phue ,Tha Li, Loei

รหัส ตำบล : 420802

รหัส อำเภอ : 4208

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.678

ลองติจูด : 101.448

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.678,101.448,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/