วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ – 340507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองผือ

ภาษาไทย : ต. หนองผือ  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Phue ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340507

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.950

ลองติจูด : 105.058

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.950,105.058,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/