วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองปล่อง – 311802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองปล่อง

ภาษาไทย : ต. หนองปล่อง  อ. ชำนิ จ. บุรีรัมย์

English : Nong Plong ,Chamni, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311802

รหัส อำเภอ : 3118

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.743

ลองติจูด : 102.844

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.743,102.844,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/