วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาหมอ – 402502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาหมอ

ภาษาไทย : ต. หนองปลาหมอ  อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น

English : Nong Pla Mo ,Non Sila, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402502

รหัส อำเภอ : 4025

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.989

ลองติจูด : 102.635

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.989,102.635,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/