วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาสะวาย – 510305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาสะวาย

ภาษาไทย : ต. หนองปลาสะวาย  อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

English : Nong Pla Sawai ,Ban Hong, Lamphun

รหัส ตำบล : 510305

รหัส อำเภอ : 5103

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.314

ลองติจูด : 98.697

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.314,98.697,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/