วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาปาก – 430705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองปลาปาก

ภาษาไทย : ต. หนองปลาปาก  อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

English : Nong Pla Pak ,Si Chiang Mai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430705

รหัส อำเภอ : 4307

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.913

ลองติจูด : 102.514

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.913,102.514,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/