วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบุนนาก – 302201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบุนนาก

ภาษาไทย : ต. หนองบุนนาก  อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา

English : Nong Bunnak ,Nong Bunmak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302201

รหัส อำเภอ : 3022

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.609

ลองติจูด : 102.400

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.609,102.400,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/