วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 461202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Bua ,Nong Kung Si, Kalasin

รหัส ตำบล : 461202

รหัส อำเภอ : 4612

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.728

ลองติจูด : 103.376

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.728,103.376,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/