วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 460205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. นามน จ. กาฬสินธุ์

English : Nong Bua ,Na Mon, Kalasin

รหัส ตำบล : 460205

รหัส อำเภอ : 4602

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.537

ลองติจูด : 103.855

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.537,103.855,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/