วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 451408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Bua ,At Samat, Roi Et

รหัส ตำบล : 451408

รหัส อำเภอ : 4514

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.861

ลองติจูด : 103.765

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.861,103.765,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/