วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 420701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. ภูเรือ จ. เลย

English : Nong Bua ,Phu Ruea, Loei

รหัส ตำบล : 420701

รหัส อำเภอ : 4207

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.454

ลองติจูด : 101.371

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.454,101.371,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/