วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 400201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Nong Bua ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400201

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.497

ลองติจูด : 102.596

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.497,102.596,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/