วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 390101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Bua ,Mueang Nong Bua Lam Phu, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390101

รหัส อำเภอ : 3901

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.168

ลองติจูด : 102.444

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.168,102.444,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/