วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 330312

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Bua ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330312

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.120

ลองติจูด : 104.525

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.120,104.525,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/