วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 320906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Nong Bua ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320906

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.083

ลองติจูด : 103.760

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.083,103.760,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/