วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 320307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Nong Bua ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320307

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.327

ลองติจูด : 103.742

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.327,103.742,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/