วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 300407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Nong Bua ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300407

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.496

ลองติจูด : 102.167

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.496,102.167,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/