วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 210506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

English : Nong Bua ,Ban Khai, Rayong

รหัส ตำบล : 210506

รหัส อำเภอ : 2105

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.906

ลองติจูด : 101.373

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.906,101.373,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/