วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 190609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Nong Bua ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190609

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.618

ลองติจูด : 100.774

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.618,100.774,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/