วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว – 180304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัว

ภาษาไทย : ต. หนองบัว  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Nong Bua ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180304

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.283

ลองติจูด : 100.013

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.283,100.013,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/