วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวใต้ – 390403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวใต้

ภาษาไทย : ต. หนองบัวใต้  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Nong Bua Tai ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390403

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.920

ลองติจูด : 102.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.920,102.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/