วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวโคก – 360611

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวโคก

ภาษาไทย : ต. หนองบัวโคก  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

English : Nong Bua Khok ,Chatturat, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360611

รหัส อำเภอ : 3606

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.448

ลองติจูด : 101.854

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.448,101.854,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/