วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวแดง – 360501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวแดง

ภาษาไทย : ต. หนองบัวแดง  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

English : Nong Bua Daeng ,Nong Bua Daeng, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360501

รหัส อำเภอ : 3605

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.351

ลองติจูด : 101.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.351,101.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/