วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวฮี – 341913

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวฮี

ภาษาไทย : ต. หนองบัวฮี  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Nong Bua Hi ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341913

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.065

ลองติจูด : 105.190

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.065,105.190,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/