วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวสะอาด – 301207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวสะอาด

ภาษาไทย : ต. หนองบัวสะอาด  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Nong Bua Sa-At ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301207

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.593

ลองติจูด : 102.300

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.593,102.300,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/