วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวละคร – 300812

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวละคร

ภาษาไทย : ต. หนองบัวละคร  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Nong Bua Lakhon ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300812

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.243

ลองติจูด : 101.863

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.243,101.863,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/