วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวระเหว – 360801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวระเหว

ภาษาไทย : ต. หนองบัวระเหว  อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ

English : Nong Bua Rawe ,Nong Bua Rawe, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360801

รหัส อำเภอ : 3608

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.757

ลองติจูด : 101.786

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.757,101.786,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/