วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน – 320706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน

ภาษาไทย : ต. หนองบัวบาน  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Nong Bua Ban ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320706

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.239

ลองติจูด : 103.826

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.239,103.826,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/