วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน – 410306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน

ภาษาไทย : ต. หนองบัวบาน  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Nong Bua Ban ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410306

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.288

ลองติจูด : 102.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.288,102.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/