วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน – 360602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวบาน

ภาษาไทย : ต. หนองบัวบาน  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

English : Nong Bua Ban ,Chatturat, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360602

รหัส อำเภอ : 3606

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.652

ลองติจูด : 101.802

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.652,101.802,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/