วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวทอง – 320705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวทอง

ภาษาไทย : ต. หนองบัวทอง  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Nong Bua Thong ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320705

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.392

ลองติจูด : 103.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.392,103.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/