วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวดง – 332203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบัวดง

ภาษาไทย : ต. หนองบัวดง  อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ

English : Nong Bua Dong ,Sila Lat, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332203

รหัส อำเภอ : 3322

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.458

ลองติจูด : 104.046

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.458,104.046,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/