วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบอน – 440311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบอน

ภาษาไทย : ต. หนองบอน  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Nong Bon ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440311

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.274

ลองติจูด : 103.018

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.274,103.018,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/