วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบอนแดง – 200205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบอนแดง

ภาษาไทย : ต. หนองบอนแดง  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Nong Bon Daeng ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200205

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.353

ลองติจูด : 101.159

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.353,101.159,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/