วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองบก – 343104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองบก

ภาษาไทย : ต. หนองบก  อ. เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี

English : Nong Bok ,Lao Suea Kok, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343104

รหัส อำเภอ : 3431

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.423

ลองติจูด : 104.988

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.423,104.988,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/