วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองน้ำใส – 401016

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองน้ำใส

ภาษาไทย : ต. หนองน้ำใส  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Nong Nam Sai ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401016

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.042

ลองติจูด : 102.760

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.042,102.760,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/