วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองน้อย – 180303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองน้อย

ภาษาไทย : ต. หนองน้อย  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Nong Noi ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180303

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.177

ลองติจูด : 100.015

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.177,100.015,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/