วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองนกทา – 340511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองนกทา

ภาษาไทย : ต. หนองนกทา  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Nong Nok Tha ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340511

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 16.019

ลองติจูด : 105.096

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.019,105.096,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/