วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองทัพไทย – 450604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองทัพไทย

ภาษาไทย : ต. หนองทัพไทย  อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด

English : Nong Thap Thai ,Phanom Phrai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450604

รหัส อำเภอ : 4506

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.689

ลองติจูด : 103.984

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.689,103.984,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/