วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองทันน้ำ – 341205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองทันน้ำ

ภาษาไทย : ต. หนองทันน้ำ  อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

English : Nong Than Nam ,Kut Khaopun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341205

รหัส อำเภอ : 3412

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.828

ลองติจูด : 105.099

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.828,105.099,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/