วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตูม – 400116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตูม

ภาษาไทย : ต. หนองตูม  อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

English : Nong Tum ,Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400116

รหัส อำเภอ : 4001

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.516

ลองติจูด : 102.931

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.516,102.931,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/