วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตูม – 361008

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตูม

ภาษาไทย : ต. หนองตูม  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Nong Tum ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361008

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.325

ลองติจูด : 102.092

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.325,102.092,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/