วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตาดใหญ่ – 303105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตาดใหญ่

ภาษาไทย : ต. หนองตาดใหญ่  อ. สีดา จ. นครราชสีมา

English : Nong Tat Yai ,Sida, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303105

รหัส อำเภอ : 3031

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.617

ลองติจูด : 102.591

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.617,102.591,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/