วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. หนองตาคง – 220404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. หนองตาคง

ภาษาไทย : ต. หนองตาคง  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

English : Nong Ta Khong ,Pong Nam Ron, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220404

รหัส อำเภอ : 2204

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.067

ลองติจูด : 102.381

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.067,102.381,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/